Departments

Department of Engineering Sciences
Department of Information Technology
Department of Chemistry - Ångström Laboratory
Department of Mathematics
Department of Physics and Astronomy

About Polacksbacken.uu.se

This web site is handled by the campus management.

The web site provides information about the campus management´s services. We also have links to the core activity within campus Polacksbacken at Information technology center and Ångström laboratory.

Informationsteknologiskt centrum

Området där Institutionen för informationteknologi ligger kallas sedan 2008 för Informationsteknologiskt centrum. Husen på området har numrerats av försvaret i delvis kronologisk ordning. På område finns även skrivsalen hus 5, Restaurang hus 6, UTH-gård hus 73 samt IT och inköp i hus 3.