Bil till Polacksbacken

Från E4 Stockholm, Arlanda flygplats (Se kartan)

Kör E4 norrut mot Uppsala (1)
Ta av mot Uppsala Södra (A).
Vid Gnistarondellen (C) välj avfart mot Uppsala södra.

Från E4 Norr (Se kartan)

Kör E4 söderut mot Uppsala Södra (5) och sväng till höger in på väg 282 vid (B).
Fortsätt på väg 282 (4) mot Uppsala södra fram till Gnistarondellen (C).
Välj avfart mot Uppsala södra.

Från C Gnista rondellen på kartan

Kör Kungsängsleden (6) västerut förbi 3 trafikljus, över bron och till nästa trafikljuskorsning.
Sväng till höger in på Dag Hammarskjölds väg vid (D) och fortsätt cirka 400 meter (7) fram till rondellen. 

Till höger i rondellen syns Informationsteknologiskt centrum och  Ångströmlaboratoriet.

Parkera på stora parkeringen till vänster (nås via nästa korsning).

Hitta en karta med parkeringsplatser på Polacksbacken här. 

Ångström karta