Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken

Cykel

De flesta väljer cykel för att komma till Polacksbacken.

Cykel är det snabbaste transportmedlet i Uppsala. Uppsala kommun har en karta som visar bra cykelvägar och var man kan fylla på luft.

På Polacksbacken finns gratis luft

  • mot gården på hus 2 i Informationsteknologiskt centrum
  • vid gaveln på hus 2 på Ångströmlaboratoriet.
  • på hus 1 Ångström söder om Freialaboratoriet

Det finns minst 1453 cykelställ på Ångström och 1188 på ITC vilket innebär totalt 2641 på Polacksbacken. De behövs för att cyklar inte ska hamna i vägen för eventuella utryckningsfordon.