Intendenturen

Intendenturen är en serviceenhet, som ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom  intendenturområdet. Intendenturområdet på Polacksbacken utgörs av Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum (ITC). Verksamheten omfattar reception, vaktmästeri, drift av läro- och datasalar, administration av nycklar och passerkort, post- och godshantering, kontakter med hyresvärden samt en lång rad andra funktioner av gemensam art.

Mer information om intendenturens uppgifter finns här.