Intendenturstyrelsen

Ett intendenturområde styrs av en intendenturstyrelse bestående av de prefekter, föreståndare och chefer för enheter direkt under rektor eller fakultetsnämnd som finns inom området. Rektor har att besluta om intendenturstyrelsens närmare sammansättning. 

Intendenturstyrelsens sammansättning

Ledamöter:

 • Prefekten för Institutionen för fysik och astronomi
 • Prefekten för Matematiska institutionen
 • Prefekten för Institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet
 • Prefekten för Institutionen för teknikvetenskaper
 • Prefekten för Institutionen för informationsteknologi
 • Föreståndaren för Tandemlaboratoriet
 • 1 företrädare för Ångströmbiblioteket utses av överbibliotekarien
 • 1 företrädare för universitetsförvaltningens enheter, utses av universitetsdirektören
 • 1 företrädare för studenterna med suppleant, utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). 
 • Föreståndaren för intendenturområdet är ordförande i intendenturstyrelsen.

Närvaro och yttranderätt

 • 1 företrädare för ansvarig nämnd, (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden)
 • 1 företrädare gemensamt för personalorganisationerna samt områdesintendenten som därutöver har förslagsrätt.

Se medarbetarportalen för intern information.