Kontakt

Enhet Telefon
Reception, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 3103
Nycklar och Passerkort 018 - 471 5891
Vaktmästeri 018 - 471 5892
Godsmottagning, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 5899
Växeln, Uppsala Universitet 018 - 471 0000
Intendenturens personal

Intendenturens ledning

Intendent Johnny Nilsson
Föreståndare Mikael Jonsson
Biträdande föreståndare Olof Karis
IT-samordnare Henrik Hedlund och Mikael Österberg
Web se Webmaster
Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2, Uppsala