Personal vid intendenturen

För mer information om varje person (t.ex. mobilnummer om det finns) klicka på namnet. 

40.9 Polacksbacken

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Övriga verksamma inom Polacksbacken.

Se följande sidor "Kontakt", "Webmaster, redaktör och skribenter", "Intendenturstyrelsen" samt underliggande sidor om arbetsgrupper.

Intendenturens praktikanter

Intendenturen har ofta någon praktikant verksam. De presenteras här för personer vid Uppsala universitet.