Tillträden, Campuskort och Nycklar

Servicefunktionen administrerar och handlägger ärenden gällande tillträden till lokaler inom intendenturområdet.

Öppettider:

Måndag - Torsdag: kl: 07.00 - 12.30 och 13.00 - 16.00
Fredag: kl: 07.00 - 12.30 och 13.00 - 15.00

Läge: Ångströmlaboratoriet, norra entrén, intill receptionen.  se kartan
Telefon: E-post: 018-471 58 91
access@polacksbacken.uu.se
Personal: Per-Åke Nyberg
Desirée Johansson

Tillträden

Det är institutionerna/enheterna själva som beslutar om de enskilda medarbetarnas tillträde till de egna lokalerna.  Först när detta är gjort kan denna funktion hos intendenturen programera systemet och tilldela sådant tillträde på Campuskort eller lämna ut eventuella Nycklar.

Det är även institutionerna/enheterna själva som anger hur kriterierna för tillträde till de egna lokalerna ska vara inställt, om man t.ex. vill att vissa dörrar ska vara olåsta vissa tider eller om de ska vara låsta och öppnas med Campuskort. Eller rent av Campuskort och personlig kod!

Tillträde till de allmänna/gemensamma lokalerna ingår i utfärdandet av Campuskort och intendenturen beslutar om kriterierna för tillträde till de allmänna/gemensamma lokalernas ytterdörrar.

Alla dörrpartier mot korridorer och trapphus är som regel brandcellsdörrar med magnethållare och dessa får inte ställas upp med kil eller annat hinder. Det är av yttersta vikt att de kan stängas i en brandsituation. Dörr med magnethållare skall alltid stängas med dörrstängningsknapp.

Campuskort

Här administreras och tillverkas Campuskorten för utlämning till anställda, studenter och övrigt verksamma. Du uppmanas skicka in ett eget fotografi, om du inte kan eller fotografiet inte godkänns kan du komma till kortreceptionen.

Campuskortet är personligt och programmerat för att du ska komma in i de lokaler du behöver tillträde till. Den som låser upp och öppnar en dörr med sitt Campuskort eller nyckel är ansvarig för vem eller vilka som passerar dörren i och med detta. Känner du personerna och vet att de är behöriga är det inga problem, men du inte vet vilka de är ska du inte släppa in dem. Det är inte tillåtet och direkt oansvarigt att släppa in personer man inte vet vilken de är eller om dessa är behöriga. Det är däremot ansvarsfullt och av omtanke för dej själv, dina kollegor och verksamheten att försäkra dej om att de som passerar är behöriga.

Alla kort som förloras ska inaktiveras så att ägaren kan vara säker på att det inte missbrukas på något sätt. Vid utpassering genom låst dörr med kortläsare används nyckelknapp vid sidan av dörren.

Campuskortet är personligt och programmerat för att du ska komma in i de lokaler du behöver tillträde till. Alla kort som förloras ska inaktiveras så att ägaren kan vara säker på att det inte missbrukas på något sätt. Vid utpassering genom låst dörr med kortläsare används nyckelknapp vid sidan av dörren.

Om du förlorar ditt Campuskort

Om du hittar du ett Campuskort

  • Lämna kortet till denna servicefunktion eller lägg det i en postlåda.

Mer information om Campuskortet finns i Medarbetarportalen (MP)

Kaffe och vissa dörrar på Ångströmlaboratoriet

Campuskortet används även till dörrar med Saltolås och kaffeautomater. Vid systemuppdateringar eller om kortet inte används på en längre tid förloras det tillträdet. Om detta har inträffat kan du uppdatera ditt kort på en dosa snett nere till höger om receptionsdisken. Håll kortet mot dosan så blir det uppdaterat.

Efter byte till Campuskort ligger behörigheterna i Saltosystemet kvar i det gamla grå kortet. Kontakta oss för att flytta dessa till Campuskortet. 

Nycklar

Här hämtar du även ut och kvitterar tilldelade nycklar, samt lämnar tillbaka dessa när så blir aktuellt.