Anslagstavlor

Intendenturen ansvarar för de allmänna anslagstavlorna på Polacksbacken. De rensas från alla anslag den sista arbetsdagen i månaden. Häftpistol får inte användas. Använd häftstift.
Institutionerna ansvarar för sina egna anslagstavlor i de egna lokalerna.
UTN och deras underavdelningar ansvarar för de anslagstavlor de blivit tilldelade.

Var vänlig och respektera de regler och anvisningar som finns vid respektive anslagstavla.

Se även regler och riktlinjer för affischering.

Informationsskärm

Informationsskärmen innanför huvudentrén på Ångström. 

Kontakta Mikael.Osterberg@angstrom.uu.se om du vill annonsera på informationsskärmen  senast tre dagar innan evenemanget. Hur mycket ditt anslag visas beror på hur många andra evenemang som sker samtidigt. 
Tänk på att:
- Gör ditt anslag i liggande format (Ex liggande A4)
- Använd inte så mycket text och stort typsnitt (så att det blir lättare att läsa).
- Skicka dokumentet som en bild (ex png/jpg) eller pdf.

Information i MP: Informationskärmen