Återvinning

Sorteringsmöbler för återvinning finns i korridorer samt lunchrum. Personalen hittar mer information i medarbetarportalen under Avfallshantering / Polacksbacken