Bibliotek

Ångströmbiblioteket

Besöksadress: Lägerhyddsv. 1
Postadress: Box 526, 751 20 UPPSALA.

Nya öppet tider från vårterminen 2018 

Öppet dygnet runt med passerkort.
Bemannat 10-17 på arbetsdagar. 

Uppsala Universitetsbibliotek

För information om alla bibliotek och resurser kan du vända dig till Uppsala Universitetsbibliotek.