Kopiering, utskrift och repro

Kopiering/Utskrift

För att kunna kopiera/skriva ut/scanna behöver du ett passerkort som du sedan kopplar till eduPrint.  Läs mer på http://www.uu.se/student/it-for-studenter/utskrifter-kopiering/ om hur du går tillväga.

Vid fel på någon eduPrint-maskin kontakta servicedesk@uu.se eller vaktmästeriet.

Inbindning och laminering på Ångström

Inbindning
Inbindning av rapporter, såsom examensarbeten och dylikt, görs vid vaktmästeriet / receptionen. Inbindningen görs med limpärmar som har genomskinlig framsida. Försättsblad till examensarbeten tillhandahålls av vaktmästeriet.

För inbindning av examensarbeten ifylles blanketten:(Bestallning_av_inbindning_av_exjobb.pdf) och lämnas tillsammans med materialet i A4-format till UTH-enhetens expedition.

För inbindning/laminering av annat material ifylles blanketten: (Bestallning_av_inbindning_laminering.pdf) och lämnas tillsammans med materialet i receptionen.

För närvarande kostar inbindning 20:-/st. Laminering kostar 15:-/st. (max A3).

Uppsala universitets grafiska service

Se information till personal under Grafisk service i medarbetarportalen