Lokaler

Bokningbara lokaler

Undervisningssalar, laboratorier och seminarierum är bokningsbara. Bokad lokal som för tillfället inte används får användas av studenter för arbeten i mindre grupper tills de som bokat lokalen behöver den.

I schemaläggningsprogrammet kan du hitta program, kurs, personal och lokalschema. Välj Typ.
Där kan du se om en lokal är bokad.

Information om lokalernas storlek etc. finns här.

Utrustning

Varje lärosal är utrustad med skrivtavlor, oh-projektor, dataprojektor och högtalare. Hjälp med inkoppling av av-utrustning kan beställas genom receptionen. Informaton om tillgänglighet finns här.

Polacksbacken Aula har en särskild instruktion som finns här.

Datasalar

Datasalar finns på ITC, hus 1 och 2 och på Ångström.

Grupprum, läsplatser och uppehållsrum för studenter

Studentutrymmen finns på Informationsteknologiskt centrum (ITC), hus 1, 2 och 73 och på Ångström. 

Akademiska hus

Vår hyresvärd informerar om husen på denna länk. De berättar om områdets historia, tillgänglighet, funktioner i lokalerna och inställningsmöjligheter i klimatsystemet. Där finns också husguider för vissa hus på Polacksbacken.