ITC/Aula

Aulan finns i hus 6 på Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Den rymmer 300 åhörare och är utrustad för bildvisning via overhead, dia, data, TV och video/DVD.

Ljudanläggningen är av hög klass och kan användas till våra mikrofoner (fasta, hand och myggor), CD, radio, video/DVD och vår hörselslinga. Även TV och dator kan kopplas till ljudanläggningen men är inte stationär utrustning i aulan.

Traditionella krittavlor och Whiteboard finns.

Det närliggande rummet ITC/6140 är utrustat som en lärosal och kan vid behov användas till servering.

Ritning över Aulan och ITC/6140 kan erhållas från intendenten.

En instruktion för handhavande av aulans utrustning finns här:

English instructions:

Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken aula