Skrivsalen

Skrivsalen finns i hus 5 på Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Skrivsalen används huvudsakligen för tentor och det finns 226 platser i salen.  Huset kallas för Matrikeln, det byggdes ursprungligen som en gymnastiksal.

Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken hus 5