Inomhusklimat

Ventilationen beskrivs längst ner på denna sida. Information om inställning av värme och kyla finns i husguiden från Akademiska hus:

Information från fastighetsägaren Akademiska hus

fastighetsägarens sida för byggnadsinformation finns husguider.

Husguiden beskriver:

 • Klimatinställning för kontor och salar
 • Nödlarm, Brandskydd
 • Avfallshantering
 • Parkering, luft till cyklar, felanmälan m.m.

När det gäller Ångström finns endast husguide för hus 7, men den kan vara användbar även i de andra husen.

Ventilation

På Informationsteknologiskt centrum och i delar av Ångströmlaboratoriet stängs ventilationen av kvällar och helger för att spara energi.

Vid behov går det att starta ventilationen 2 timmar åt gången. Det kan du göra genom att trycka på en knapp märkt med "Förlängd ventilation".

Förlängd ventilation på Informationsteknologiskt centrum
 

Hus 1 och 2: Ventilationen kan startas med de två knapparna intill el-centralen i korridoren. (Med den södra knappen startas ventilationen i den södra halvan av huset och vice versa.)

Hus 4: Husets ventilation startas med knappen invid toaletterna mitt i huset.skylt

-I hus 1,2 och 4 är ventilationsknapparna utmärkta med skyltar som den till
höger.

Hus 6: Här finns salar där ventilationen alltid måste startas manuellt. Det gör man genom att trycka på och hålla in knappen för ventilation ca 10 sekunder. På samma sätt kan ventilationen stängas av när du lämnar lokalen. Aulan har emellertid automatisk ventilation.

Förlängd ventilation på Ångströmlaboratoriet

Kartan visar var knapparna som sitter på varje plan finns.

 • I hus 2 finns en knapp per plan mitt i korridoren.
 • I hus 1
  • mellan husen 2 och 4
  • mellan husen 4 och 6
  • mellan husen 6 och 8
  • mellan hus 8 och södra entrén

Med knappen kan ventilationen startas i samma hus som den finns.
Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf fil.

I hus 3-8 är ventilationen alltid på.

Karta

Temperatur och ventilationsstyrning på Ångströmlaboratoriet

 

Känns det kvavt går det att få ökad ventilation genom att ställa in en något lägre temperatur.

Temperaturvred

Temperatur och ventilation styrs från ett och samma reglage som är graderat i temperatur. Vid inställd temperatur finns ett grundflöde som i normalfallet räcker. När temperaturen på utgående luft stiger ökas luftflödet till rummet gradvis, när/om temperaturen blir 2° över inställt värde är luftflödet maximalt.