Lokalvård

Lokalvårdsenheten vid byggnadsavdelningen ansvarar för lokalvården.

Var och en har möjlighet att städa efter sig om onormal nedsmutsning skett. På varje våningsplan finns ett mindre städutrymme som all personal har tillgång till. Här finns bl.a. trasor, hink, samt på Ångström även dammsugarslang och föravskiljare.

Vid behov av vattensug, kontakta lokalvården alternativt Akademiska Hus.

Byggnadsavdelningens lokalvårdsinformation finns här.
 

Polacksbacken

Ansvarig för lokalvården på området är Eva Blomqvist.

Ångströmlaboratoriet

Lokalvårdspersonalen har sitt kontor i rum 1K1123
Telefon: 018 - 471 78 61 kl. 9.00 - 9.30 och 11.30 - 12.00.
E-post: lokalvard-angstrom@polacksbacken.uu.se

Informationsteknologiskt centrum

Lokalvårdspersonalen har sitt kontor på plan 0 i hus 4.
E-post: lokalvard-itc@polacksbacken.uu.se