Parkering under byggtiden 2018-2022

Parkering
Klicka på bilden för en större bild. 

Parkeringarna finns på ITC området söder om Ångström samt Grindstugans parkering. Betalning via mobilen, upphörde 11 dec 2018. Biljetter enligt taxa 2 som köpts på Polacksbacken gäller för parkering på de  av Uppsala universitets parkeringar, som tillhör Akademiska Hus. OBS: På parkeringar som tillhör andra hyresvärdar (till exempel Staten Fastighetsverk) gäller inte biljett från Akademiska hus parkering.

Tillfälliga besökare

Det finns 7 st gästparkeringar i anslutning till infarten på ITC. För nyttjande av gästparkering krävs en biljett som erhålls i receptionen. För att erhålla biljett krävs föranmälan av besöksmottagaren från anställda.

Rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade finns vid södra entrén tlll Ångströmlaboratoriet samt vid husen 1, 2, och 6 på Informationsteknologiskt centrum.

Anställda och studenter

Giltigt passerkort ger möjlighet att köpa biljett till taxa 2. 

Skulle det inträffa något fel så att taxa 2 inte fungerar med en automat kan man utnyttja en annan automat istället.

Vid informationsteknologiskt centrum finns även en knapp att trycka på för taxa 2, för att utnyttja den behövs dock ett särskilt tillstånd. Den ersätter inte passerkortet.

Abonnemang

Det finns möjlighet att lösa periodkort (månad, halvår, helår) för parkeringen. Biljett som gäller upp till två veckor kan lösas i parkeringsautomaten. För längre tider och motorvärmarplatser kontakta parkeringsbolaget Q-park.

Tung eller skrymmande last

Intendenten kan utfärda ett "Parkeringstillstånd för servicefordon" om du skulle ha behov av att tillfälligt ställa bilen utanför markerade områden till exempel vid i och urlastning eller av annan anledning i tjänsten.

Kontakta intendenturen för mer information.