Projektnummer för lokalbokning

Från 180101 måste alla bokningar ha ett projektnummer. 
Om du inte vet vilket projektnummer du ska använda kontakta din ekonomiansvarig på din avdelning/institution.

Projektnummret består av 9 siffror som inleds med organisationsenhet.