Vaktmästeri

Vaktmästeriet är den del av intendenturen vid Polacksbacken som ansvarar för gemensamma funktioner såsom posthantering, godshantering, möblering, belysning, AV-utrustning i gemensamma lokaler, konferensservice m.m. Johnny Karlberg är arbetsledare för vaktmästeriets institutionstekniker. För nycklar och passerkort, se denna sida.

Kontakta vaktmästeriet på Polacksbacken
Arbetstid: kl: 07.00 - 16.00, lunch 11.30 - 12.30
e-post: johnny.karlberg@polacksbacken.uu.se
Telefon till arbetsledare: 018 471 5892, mobil 070 425 0662, Johnny Karlberg
Telefon till Ångströmlaboratoriets godsmottagning: 018 471 5899
Telefon till Informationsteknologiskt centrum: 018-471 3199 kontoret 1303, bredvid hissen på plan 3 i hus 1
070-425 0302 Thomas Hillgren
070-425 0681 Mats Wittmar