Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Godshantering

Godsmottagningen på Ångströmlaboratoriet

Öppettider:

Måndag - fredag kl. 08:00-11.30 och 12.30-15:00

Telefon: 018-471 5899
e-post: gods@polacksbacken.uu.se
Leveransadress: Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Vaktmästeriet svarar för godshanteringen vid godsmottagningen på plan K1 i Ångströmlaboratoriet.

Farligt avfall överlämnas till transportör av intendenturens kemikalieombud, se sidan om kemikalieavfall.

Utrustning för godshantering och annan service som intendenturen förfogar över är

  • Dokumentförstörare, se bild till höger.
  • Packbord
  • Palllyft
  • Pirra
  • Saxlyft  upp till 6 m höjd.
  • Truck

Leveransadress för gods till Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP


Leveransadress för gods till Informationsteknologi

Se http://www.it.uu.se/contact