Utställningar och konst

När du vill anslå, ställa ut något eller göra en presentation i de gemensamma lokalerna:
- Vänd dig till intendenten om det är för en kort tid såsom några timmar eller en dag.
- Vänd dig till Konst och presentationsgruppen om det ska vara för en längre tid.
- I receptionen kan du boka plats för utställningar samt posterskärmar

Vanliga utställningsplatser i Ångströmlaboratoriet. Klicka för större bild