Posthantering

Posthantering på Polacksbacken
Definitioner: Vi skiljer på ordinarie post och internpost. Inom Polacksbacken skiljer vi även på utgående internpost och delar in detta i: UU-internpost och POL-internpost.
Ordinarie post: Post till/från mottagare/sändare utanför Uppsala universitet som hanteras av PostNord.
Hur man bäst adresserar ordinarie post med flera tips finns beskrivna här.
UU-internpost: Internpost adresserad till mottagare utanför intendenturområde Polacksbacken. Denna hämtas på Polacksbacken av UADM dag 1 eller 2 (beroende på när försändelsen lagts i lådan för utgående internpost, före eller efter ca kl.10:00) och levereras vanligtvis mottagande campus/ intendenturområde dag 2 eller 3 och delas vanligtvis ut till mottagande institution/enhet dag 3 eller 4. Eventuella mellanliggande helgdag/ar förlänger leverans med motsvarande tid.

Adressering

  • Campus
  • Institution/Enhet (namn enligt katalog.uu.se, undvik akronymer)
  • Namn på mottagaren
POL-internpost:
  • Internpost till mottagare inom intendenturområde Polacksbacken.
  • Internpost som lagts i låda för utgående internpost innan ca kl.10:00 levereras samma dag kl 15 till mottagande institution/enhet
  • Internpost som lagts i låda för utgående internpost mellan ca kl.10:00 och kl.15:00 levereras efterföljande vardag ca.kl.10:00 till mottagande institution/enhet.

För att posten ska hanteras som POL-internpost märk försändelsen:

  • POL (för Polacksbacken)
  • Institution/enhet
  • Namn på mottagaren
Tider för intendenturens postarbete (ungefärliga tider)
09:00 Internpost som samlats in av intendenturen kl.15:00 föregående vardag sorteras som UU-internpost och POL-internpost.
09:30 PostNord levererar inkommande ordinarie post.
10:00 Intendenturen levererar ordinarie post och POL-internpost från föregående vardag EM, till institutionerna. Intendenturen samlar samtidigt in utgående internpost.
Efter rundan sorteras internposten i UU-internpost POL-internpost.
11:00 UADM levererar internpost från övriga UU till Polacksbacken. UADM hämtar samtidigt utgående UU-internpost som samlats föregående EM och på FM.
15:00 Intendenturen levererar dagens internpost från övriga UU samt POL-internpost som samlats in på FM, till institutionerna/enheterna.
Intendenturen samlar samtidigt in utgående ordinarie post och internpost.
16:00 exakt PostNord hämtar ordinarie utgående post i postrummet i hus 2 på Informationsteknologiskt centrum och därefter i postrummet i anslutning till godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet.

Postadress Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala                       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet