Skötrum

Skötrum med skötbord finns på Ångström i

  • handikapptoalett 1025 ( i hus 1 plan 0 mellan hus 4 och 5)
  • handikapptoalett 12735 ( i hus 1 plan 2 utanför hus 8) 

På Informationsteknologiskt centrum finns inget skötbord.

 Skötbord