Ångströmverkstad

Ångströmverkstad finns i hus 5 på plan 0 i Ångströmlaboratoriet.

Verkstadens hemsida finns här:

http://www.physics.uu.se/forskning/angstromverkstad