Andrum

En plats för andlighet, bön och meditation finns i Ångströmlaboratoriet, rum 1K1667 längst söderut i 1:a källarplanet. Rummet är öppet dagtid 07:00 till 17:00 och kan inte bokas. Intendenturen kan ge mer information.

andrummet