Mottagning av studenter

Vid inledningen av höstterminen organiserar UPPSALA TEKNOLOG- OCH NATURVETARKÅR (UTN) en mottagning av de nya studenterna. Mottagningen innebär alla möjliga aktiviteter och festligheter för att skapa kontakt och gemenskap och för att de nya studenterna ska känna sig välkomna. Planeringen av mottagningen startar under våren med att bl.a. söka de tillstånd som erfordras. Mottagningskommittéer utses som leder förberedelsearbetet och ansvarar för verksamheten. På UTN:s sidor finns uppgifter om vem som gör vad.

Studiesocialt ansvarig på Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ansvarar för samordningen av mottagningsverksamheten. Vänd er gärna dit med frågor. Han/hon nås på e-postadressen soc@utn.uu.se.

Följande regler för alla som deltar i mottagningssverksamheten har sammanställts av intendenturen.