Hitta på Polacksbacken

Informationsteknologiskt centrum 
Hitta via rumsnummer:
ITC/xxxx

1. Första siffran anger husnummer: 1xxx - 6xxx
-Se karta till höger:

2. Andra siffran anger våningsplan: x0xx - x5xx
0 = källarplan.

3. De två sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xx99

Ångströmlaboratoriet
Hitta via rumsnummer:
Ång/xxxx
 

1. Första siffran anger husnummer: 1xxx - 8xxxxx
-Se karta till höger:

2. Andra siffran anger våningsplan: x1xx - x4xxxx
K1 = Övre källarplan: xK1xxx
K2 = Nedre källarplan: xK2xxx

3. De sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xxx999