Häggsalen

Häggsalen ligger en bra bit in i Ångströmlaboratoriet om man kommer från huvudentrén i norr. Det blir lite närmare om man går via den södra entrén.

Utrustningen i salen består av OH, dataprojektor, dokumentkamera, fasta mikrofoner, headset-mikrofon, krittavlor, whiteboard och inbyggd hörslinga.

Salen är uppkallad efter Gunnar Hägg (1903-1986) som var professor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han anses som den främste oorganiske kemisten i Sverige under 1900-talet.