Polhemsalen

Polhemsalen ligger på entréplan långt in i Ångströmlaboratoriet om man kommer från den norra huvudentrén, men om man väljer att gå in genom den södra entrén behöver man bara gå ett tjugotal meter.

Utrustningen i salen består av OH, dataprojektor, dokumentkamera, fasta mikrofoner, headset-mikrofon, krittavlor, whiteboard och inbyggd hörslinga.

Salen är uppkallad efter Christopher Polhem (1661-1751) som studerade vid Uppsala Universitet och sedermera blev uppfinnare och industriman.