Utbildning

En stor del av Uppsala Universitets grundutbildning inom naturvetenskap, matematik och teknik bedrivs på Polacksbacken. Grundutbildningen ges i form av fristående kurser eller hela program. Exempel på program är civil- och högskoleingenjörsutbildningar, naturvetarprogrammet och tekniskt basår.

Mer information om utbildningarna i naturvetenskap, matematik och teknik finns på Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens utbildningssida.

Kurskanslier m.m.

Studentservice
Kurskansli Fysik
Kurskansli Informationsteknologi
Kurskansli Matematik
Kurskansli Teknikvetenskaper
Kurskansli Kemi
Studentportalen