Grupprum, läsplatser och uppehållsrum för studenter

Grupprummen bokas via webben.

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Uppehållsrum/studentutrymmen finns på UTH-gård/hus 73 och i källaren i hus 1 och 2. Här kan man bl.a. värma medhavd mat i någon av microvågsugnarna.

Elevskåp finns i hus 1 och 2 på plan 0. 

Dusch finns i hus 1 på plan 0.

Grupprum finns i hus 1 plan 1 norra delen samt i hus 2 mitt på.  
I korridorer finns bord och stolar utplacerade för studier och grupparbeten. På i hus 1 och 2 på plan 5 finns ytor med studieplatser i korridoren.

Ångströmlaboratoriet

Uppehållsrum
I Ångströmlaboratoriet finns uppehållsrum/studentutrymmen med tillgång till microvågsugnar, vilrum, dusch, elevskåp m.m. Uppehållsrummen finns i hus 1 på plan K1 under Häggsalen.

Elevskåpen finns på plan K1 under receptionen.  

Grupprum finns på plan 0 i hus 1, 2, 4 och 8.

Vid frågor kontakta receptionen.

Informationsteknologiskt centrum karta

Grupprum
grupprum