Lokaler

Bokningbara lokaler

Undervisningssalar, laboratorier och seminarierum är bokningsbara. Bokad lokal som för tillfället inte används får användas av studenter för arbeten i mindre grupper tills de som bokat lokalen behöver den.

I schemaläggningsprogrammet kan du hitta program, kurs, personal och lokalschema. Välj Typ.
Där kan du se om en lokal är bokad.

Information om lokalernas storlek etc. finns här.

Utrustning

Varje lärosal är utrustad med skrivtavlor, oh-projektor, dataprojektor och högtalare. Hjälp med inkoppling av av-utrustning kan beställas genom receptionen. Informaton om tillgänglighet finns här.

Polacksbacken Aula har en särskild instruktion som finns här.