Forskning

På Polacksbacken bedrivs forskning inom matematik, naturvetenskap och teknik. Följ vidstående länkar till institutioner och centrumbildningar för mer detaljerad information. Olika forskningsområden kan även sökas i Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens forskningsdatabas.

Forskarutbildning

Utbildningen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt område som också ger den forskarstuderande fördjupade ämneskunskaper, träning i kritiskt tänkande och förmåga att upptäcka forskningsbara frågeställningar.

För dig som funderar på en forskarutbildning kan det vara värt att läsa sidan Utbildning på forskarnivå från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Se även institutionernas sidor för mer information angående forskarutbildning och forskarutbildningskurser.