Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken

Polacksbackens historia

Polacksbacken var mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912 då regementet fick kaserner på området. Regementet/S1 flyttade härifrån till Enköping 1982.

Efter att Upplands regemente flyttat 1982 byggdes kasernerna om i etapper. 1987 flyttade dåvarande Institutionen för datalogi och ADB och Institutionen för datorteknik in på området.

Ortsnamnet omnämns 1663 som Pålack Backen, 1666 som Polacksbaka. Det kan ha tillkommit vid polske Sigismunds kröning i Uppsala 1594.

Ångströmlaboratoriets historia

Ångströmlaboratoriet byggdes i första hand för att ge plats för ett renrum och invigdes 1997. Det har sitt namn efter Anders Jonas Ångström och hans son Knut Ångström som båda var professorer i fysik vid Uppsala Universitet på 1800-talet. Under år 2000 tillkom Ångströmlaboratoriets etapp 2 som är den södra delen exklusive hus 7 som byggdes 2006. Under 2013 har FREIA-laboratoriet tillkommit mellant hus 5 och hus 7.

Invigning av Informationsteknologiskt centrum

Informationsteknologiskt centrum invigdes för Uppsala universitet 1992-10-10, men Datorteknik (DoCS) och ADB/Datalogi (CSD) hade redan då funnits på området i drygt 5 år.

Historisk karta över Informationsteknologiskt centrum

Husen på området uppfördes av militären för de ändamål som namnen antyder.
Hus 1, 2, 3 var logement där de värnpliktiga sov.
Hus 4 var officershuset.
Hus 5 var gymnastiksal.
Lägerhyddorna 29 och 63 är flyttbara hus som är tänkta att  ta med i fält.
Hus 49 uppfördes under spanska sjukan.

Boken "Polacksbacken, En gammal lägerplats" från 1982 beskriver områdets historia. ISBN 91-7260-640-1. Militären började utrymma Polacksbacken 1982.

ITC historisk karta