Polacksbackens historik

Från lägerplats och kasern till högteknologisk centrum.

Polacksbacken var en mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Regementet/S1 flyttade sedan härifrån till Enköping 1982. Ortsnamnet "Polacksbacken" omnämns 1663 som "Pålack Backen", 1666 som Polacksbaka. Källan till namnet är okänt, men kan ha tillkommit vid polske Sigismunds kröning i Uppsala, 1594. Boken "Polacksbacken, En gammal lägerplats" från 1982 beskriver områdets historia.

Äldre karta över området
Historisk karta över Informationsteknologiskt centrum Husen på området uppfördes av militären för de ändamål som namnen antyder. Hus 1, 2, 3 var logement där de värnpliktiga sov. Hus 4 var officershuset. Hus 5 var gymnastiksal. Lägerhyddorna 29 och 63 är flyttbara hus som är tänkta att ta med i fält. Hus 49 uppfördes under spanska sjukan.

Ett informationsteknologiskt centrum

Efter att Upplands regemente flyttat ut ur lokalerna 1982 byggdes kasernerna om i etapper. 1987 flyttade dåvarande Institutionen för datalogi, ADB och Institutionen för datorteknik in på området.  Området invigdes som del av Uppsala universitet under hösten 1992, men vid det laget hade Datorteknik och ADB/Datalogi redan funnits på plats i dryga 5 år. Initialt kallades området för Matematisk-Informationsteknologiskt centrum (MIC), men namnet ändrades till Informationsteknologiskt centrum (ITC) när Matematiska institutionen flyttade in i Ångströmlaboratoriet (namnbytet är ett rektorsbeslut registrerat december 2008.) Läs om bildandet av institutionen för informationsteknologi.

Ångströmlaboratoriet: en pågående historia

Ångströmlaboratoriet uppfördes i första hand för att ge plats för ett renrum och invigdes 1997. Byggnaden har sitt namn efter Anders Jonas Ångström och hans son Knut Ångström som båda var professorer i fysik vid Uppsala Universitet under 1800-talet. Läs mer om familjen Ångström.

Under år 2000 tillkom Ångströmlaboratoriets etapp 2 som är den södra delen (exklusive hus 7 som byggdes 2006). Under 2013 har FREIA-laboratoriet tillkommit mellant hus 5 och hus 7.

Sent 2017 gav Rektor framtidssatsningen Nya Ångström klartecken och konstruktionen av vad som ska bli hus 9 och hus 10 påbörjades under 2018. Byggprojektet omfattar över 30 000 kvadratmeter och beräknas stå klart 2022.

Utforska Nya Ångström