Öppettider på Campus Polacksbacken

Under terminerna håller Campus Polacksbacken öppet alla vardagar med regelbundna tider. Dessa öppettider kan komma att justeras, speciellt under semesterperioder eller högtider. Undantag meddelas nedan samt på informationsskärmarna på campusområdet. 

  • Ytterdörrarna är öppna vardagar  kl. 07.30 – 17.00.
  • Huvudentrén till Ångström öppnar kl 07.15.

Övriga tider är lokalerna på campusområdet tillgängliga med passerkort och eventuellt personlig kod. 

Extra öppethållande

Om du har behov av att tillfälligt hålla någon dörr öppen andra tider ska du kontakta nycklar och passerkort på Ångströmlaboratoriet minst 1 dygn i förväg. Meddela följande:

  • vilken dörr som behöver hållas öppen
  • datum för öppethållande
  • minsta möjliga tidsspann för att hålla dörren olåst (oftast räcker det att hålla öppet till alla besökare/deltagare anslutit, inte tills evenemanget slutar)
  • kurs/evenemang
  • ditt namn och institution

Intendenturen fattar besluten om öppethållande och återkopplar till beställaren.