Parkering vid Campus Polacksbacken

Parkeringsöversikt under byggtiden för Nya Ångström (2018-2022). Klicka på bilden för en större version.

Campus Polacksbacken ligger väl tillgängligt för bilbesökare och det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Huvudsakliga parkeringsområden finns på ITC området, vid södra entrén till Ångström, samt på den nyinrättde parkeringen vid Grindstugan.

  • Avgift betalas i automater i anslutning till parkeringarna enligt gällande taxa.
  • OBS: Betalning via mobilen, upphörde 11 december 2018.

Biljetter teknade enligt taxa 2 på Polacksbacken gäller även parkering på de parkeringsplatser vid Uppsala universitet som tillhör Akademiska Hus. På parkeringar som tillhör andra hyresvärdar (till exempel Staten Fastighetsverk) gäller inte dessa biljetter.

Tillfälliga besökare

Det finns 7 st gästparkeringar i anslutning till infarten på ITC. För nyttjande av gästparkering krävs en biljett som erhålls i receptionen. OBS: För att erhålla gästparkeringsbiljett krävs att besöksmottagaren anmäler sin gäst i förväg.

Rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade finns vid södra entrén tlll Ångströmlaboratoriet samt vid husen 1, 2, och 6 på Informationsteknologiskt centrum.

Taxa 2 för anställda och studenter

Giltigt passerkort ger möjlighet att köpa biljett till reducerat pris (taxa 2). Om taxa 2 inte fungerar vid en automat kan man utnyttja en annan automat istället. Vid Informationsteknologiskt centrum finns även en knapp att trycka på för att erhålla taxa 2. För att utnyttja den behövs dock ett särskilt tillstånd (den ersätter inte passerkortet).

Abonnera på parkering

Det finns möjlighet att lösa periodkort (månad, halvår, helår) för parkeringen. Biljett som gäller upp till två veckor kan lösas i i parkeringsautomaten. För längre tider och motorvärmarplatser kontakta parkeringsbolaget Aimo Park.

Tung eller skrymmande last

Intendenten kan utfärda ett "Parkeringstillstånd för servicefordon" om du skulle ha behov av att tillfälligt ställa bilen utanför markerade områden till exempel vid i och urlastning eller av annan anledning i tjänsten. Kontakta intendenturen för mer information.