Felanmälan på Campus Polacksbacken

Det händer att något går sönder eller slutar fungera som det ska. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och anmäler de fel man upptäcker. Anmälan bör skickas direkt till rätt enhet. Guiden nedan kan hjälpa dig att hitta vilken enhet som ansvarar för felområdet. Vet du fortfarande inte vilken enhet som är ansvarig kan intendenturen alltid hjälpa dig i första steget.

Felanmälan till Akademiska Hus (AH)

• Byggnader och fasta installationer anmäls via Akademiska Hus Webbformulär
• Akuta fel anmäls till Akademiska Hus via jourtelefon: 010-557 24 00

Med fasta installationer menas permanenta tekniska läsningar såsom avlopp, el, hissar, kyla, värme och ventilation, vatten samt inredning i badrum, toalett och omklädningsrum. Fast köksutrunning i pentry, lunchrum, kafferum och matrum ingår, dock ej kaffemaskiner. Dörrar och karmar, automatiska dörröppnare i ytterdörrar och allmänna utrymmen samt elektriska lås i ytterdörrar hanteras av AH, dock ej kortläsare eller elektriska lås i innerdörrar. Mörkläggningsgardiner, nödbeslysning, utomhus- och trappbelysning, brandlarm samt vissa brandsläckare. På vintern tillhandahåller AH sandning och snöröjning.

En felanmälan ska innehålla
  • husnummer
  • plats (ex. institution, WC, kontor)
  • rumsnummer (finns på dörrpost)
  • beskrivning av felet
  • namn och telefon eller e-mail till anmälaren för återrapportering

FELANMÄL TILL INTENDENTUREN

• Felanmälan till intendenturen sker på e-post till fel@polacksbacken.uu.se
• Akuta fel anmäls till Johnny Karlberg (018-471 5892 eller 0704-25 06 62), alternativt till godsmottagningen (018 - 471 5899) eller kort- & nyckelservice (018 - 471 5891).

Intendenturen hanterar alla icke fasta material såsom möblemang och övrig inomhusinredning, lösa utemöbler, skyltar, digitala informationsskärmar samt övrigt informationmaterial. Byter även lysrör och övriga ljuskällor inomhus. Intendenturen sköter även låscylindrar och nycklar samt tekniska system som AV-projektorer, passerkortsystem med kortläsare, larm och elektriska lås i innerdörrar automatiska dörröppnare innomhus. Även fel på kortläsare för parkeringstaxa 2 samt vissa brandsläckare felanmäles till intendenturen. 

IT-RELATERADE PROBLEM (INKL. SKRIVARE)

Anställda kan administrera lösenord m.m. genom att logga in på sitt användarkonto här. För gäster ges datorsupport och gästkonton via intendenturens kontaktperson Mikael Österberg. Problem med centralt administrerade IT-system hanteras av IT-avdelningen. Ring 018-471 4400 eller mejla till servicedesk@uu.se.

INFORMATION OM EDUROAM
För studenter och anställda vid Uppsala universitet, samt forskare och besökare från andra universitet och lärosäten.


INFORMATION OM UU-GUEST
Uppsala universitet har ett trådlöst nät (UU-Guest) för besökare. Besökaren kan skapa konto som är giltigt i 24 timmar. Nätet ger endast tillgång till internet.

Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS. Besökaren ansluter sin enhet till nätet och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas. Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

INFORMATION OM EDUPRINT
Studenter som vill kunna kopiera, skriva ut eller scanna in dokument på någon av alla skrivare på Polacksbacken behöver ett passerkort som sedan kopplas till eduPrint. Instruktioner till studenter finns här. Information till anställda om utskrift och kopiering via eduPrint finns att tillgå i medarbetarportalen

Vid problem med eller frågor om eduPrint kan du vända dig till ditt lokala IT-stöd för handgriplig hjälp. Även IT-Servicedesk kan svara på frågor och hjälpa till med anvisningar för installation av programvaran för eduPrint. Ring 018-471 4400 eller mejla till servicedesk@uu.se.

Vad gör jag om det är slut på papper vid en skrivare?
Papper fylls på av en servicepartner enligt ett schema utifrån förväntad förbrukning. Om det är slut på papper kan du fylla på själv. Det finns extra papper vid de flesta skrivare. Finns det inget papper vänder du dig till intendenturen som kan sköta akutpåfyllning om pappret tar slut mellan påfyllningarna. 

Lokal IT-Support

Sedan oktober 2019 är avdelningen för universitetsgemensam IT installerad för att hantera all IT-support vid Uppsala universitet. För tillfället är det fortfarande möjligt att kontakta ditt lokala IT-support genom institutionstekniker och/eller andra kontaktvägar:

ÖVRIGA PROBLEM

Kaffemaskiner
Alla institutioner ansvarar för sina egna kaffemaskiner eller andra lösningar. Jobmeal Sverige ansvarar för drift och underhåll av kaffeautomaterna i de verksamhetsgemensamma lunchrummen på plan 3 och 4 i Ångströmlaboratoriet (hus 1), vilket omfattar fullservice med daglig tillsyn och påfyllning av kaffe, te och pappersmuggar. Fel eller brister anmäls direkt till Jobmeal via telefon: 010-160 99 99.

Lokalvård
Uppsala universitets lokalvård samordnas från byggnadsavdelningen, information om lokalvårdsinformation finns i medarbetarportalen.

Bristande lokalvård, eller behov av extra lokalvårdsinsatser anmäls till serviceledaren för lokalvårdsområde Polacksbacken, Eva Blomqvist. Vid behov av vattensugare, kontakta vaktmästeriet alternativt godsmottagningen.

Parkering
Parkeringsområdena vid Campus Polacksbacken administreras av Aimo Park. Vid feldebitering eller trasiga parkeringsautomater, kontakta Aimo Park på 0771-96 90 01 eller via deras webbsida. Vid fel på kortläsaren för taxa 2, kontakta intendenturen.

Vägar, lokaltrafik & publika utrymmen
Om du upptäcker ett problem eller vill lämna synpunkter på trafik- och utemiljö utanför Campus Polacksbacken, såsom gator, cykelvägar, snöröjning, belysning, m.m., kan du kontakta Uppsala Kommun.

Upplever du problem med lokaltrafiken kan du kontakta UL Kundtjänst på 0771-14 14 14via deras webbsida eller på facebook.se/ultrafik.