Intendenturen vid Polacksbacken

Intendenturen ansvarar för alla gemensamma funktioner till studenter, institutioner och enheter på Polacksbacken. 

Välkommen till Polacksbackens intendenturområde

Intendenturområdet på Polacksbacken utgörs av Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum (ITC). Verksamheten omfattar reception, vaktmästeri, drift av läro- och datasalar, administration av nycklar och passerkort, post- och godshantering, kontakter med hyresvärden samt en lång rad andra funktioner.

På dessa sidor samlar vi information om polacksbackens intendenturstyrelse och arbetsgrupper, de lokala regler och riktlinjer för området som kompleterar Uppsala universitets regelsamling, kontaktinformation till intendenturens olika enheter och kataloglista över intendenturens personal

Mer information om Uppsala universitets intendenturorganisation går att läsa i medarbetarportalen.