Kommande disputationer vid Polacksbacken

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Room ITC 2446, Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala 2021-04-23 kl 13:15

  Björdal, Gustav

  From Declarative Models to Local Search

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  2446, ITC, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala 2021-04-26 kl 09:15

  Gengelbach, Arve

  Conservative Definitions for Higher-order Logic with Ad-hoc Overloading

  Open access
 • Licentiatavhandling, sammanläggning
  Häggsalen, Ångströms laboratorium, Uppsala 2021-04-29 kl 14:00

  Fregelius, Martin

  An experimental approach on linear synthetic inertia

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2021-05-07 kl 09:15

  Berg, Camilla

  Ceramic Core–Shell Particles: Synthesis and Use within Dentistry

  Open access