Kommande disputationer vid Polacksbacken

 • Licentiatavhandling, sammanläggning
  Å80109, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2021-08-24 kl 10:00

  Dahlborg, Elin

  Grid frequency stability from a hydropower perspective

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  2446 ITC, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala 2021-09-10 kl 10:15

  Coulier, Adrien

  Multiscale Modeling in Systems Biology: Methods and Perspectives

  Open access