Gas- & Kemikaliehantering på Campus Polacksbacken

Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet. Det handlar både om ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. På Polacksbacken hanteras många olika typer av gaser och kemikaler, längs ned på denna sida finns länkar till information om gas- och kemikaliehantering på vårt campus. 

Kemikalieombud

Vid varje institution eller motsvarande enhet samt på varje intendenturområde som hanterar kemiska produkter ska det finnas minst ett kemikalieombud. Kemikalieombuden ska bl.a. registrera sin institutions/motsvarande innehav av kemikalier i KLARA och se till att riktlinjer, rutiner etc. vad gäller hantering av kemikalier följs. Kemikalieombuden är ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor men det är alltid prefekten/motsvarande som är ordinarie föreståndare med det yttersta ansvaret för hanteringen av brandfarliga varor på institutionen.

Kontakta alltid ditt kemikalieombud när du köpt eller skall föra in en ny kemikalie på Polacksbacken. Prefekt/motsvarande utser kemikalieombud för varje enhet inom sin organisation. Byggnadsavdelningen har ett övergripande ansvar för regler och uppföljning av kemikalieanvändningen.

GASER OCH Kemikalier vid Ångströmlaboratoriet

En del material om gas- och kemikaliehantering på vårt Campus Polacksbacken är säkerhetsskyddad. Därför publicerar vi denna information i bakom lösenordskydd på Polacksbackens ytor i medarbetarportalen. Kontakta din närmaste chef/administratör om du har problem att komma åt informationen.