Larm & bevakning på Campus Polacksbacken

Uppsala universitet anlitar bevakningsentreprenör för att studenter, personal, övriga verksamma och allmänheten ska kunna vistas tryggt och säkert i våra lokaler. På Polacksbacken är det primärt intendenturen som hanterar kontakterna med bevakningsföretaget. För information angående aktuellt avtal med bevakningsföretaget, tjänsteutbud och priser - kontakta Säkerhetsavdelningen.

Larm & passersystem

Uppsala universitet har ett integrerat inbrottslarm-/passersystem levererat av Bravida Säkerhet. 
All administration av tillträdesbehörigheter sker i kortadministreringssystemet Sesam.

► Kontakta kort- & nyckelservice för information om larm och passagerättigheter samt vid behov av tillfälligt extra öppehållande. 

Kamerabevakning

På Campus Polacksbacken är vissa allmänutrymmen bevakade med kamera. Bevakning sker endast för skalskydd och i vissa allmänutrymmen. Uppsala universitets ändamål med kamerabevakningen är att skapa tryggare miljöer för anställda och studenter men också i syfte att förebygga, utreda och avslöja brott. Behandlingen som sker när du registreras via våra övervakningskameror är nödvändig i Uppsala universitets uppdrag att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Läs mer om kamerabevakning på medarbetarportalen.