Lokaler & utrustning på Campus Polacksbacken

Oavsätt om det gäller undervisning, en föreläsning eller ett kort möte så finns det bra lokaler på Campus Polacksbacken. Majoriteten av alla lokaler och utrustning på området bokas via TimeEdit, antingen av brukaren själv eller via institutionernas schemaläggare. Studenter kan boka rum för grupparbete på www.uu.se/goto/grupprum.

Referenslista över alla bokningsbara lokaler vid Campus Polacksbacken.

Hyra lokal

Det går bra att hyra undervisningslokaler för konferenser och möten om lokalerna är lediga, men undervisningen kommer alltid i första hand.  Läs mer om att hyra lokaler här.

Läs mer om lokalerna på Polacksbacken och den utrustning intendenturen tillhandahåller via länkarna nedan.

Lokaler

Utrustning

Andrum, Vilrum & Skötrum

Andrum

En plats för andlighet, bön och meditation finns i Ångströmlaboratoriet, rum 1K1667 (längst söderut på första källarplanet). Rummen är tillgängliga dagtid 07:00 till 17:00 och kan inte bokas.

Vilrum

En plats för tillfällig vila vid behov, till exempel illamående eller huvudvärk. Vilrum finns både på ITC och i Ångströmlaboratoriet.

Nyttjande av vilrum sker under eget ansvar, den som önskar någon form av tillsyn få själv avtala detta med lämplig person villig att åta sig uppdraget. Notera gärna följande brukningsinformation:

  • Vid bruk av eventuell nödknapp kan det dröja 30 minuter innan respons/hjälp kommer på plats. Nödknappen är kopplad till Uppsala universitets bevakningsentreprenör.
     
  • Utöver lokalvårdens behovsbaserade städning av lokalen utför intendenturen regelbundet kontroller av vilrummen och dess inventarier. Om ni finner något fel eller bristfälligt i vilrummet vänligen anmäl detta till intendenturen.
Rum: Tillträde: Handfat: Upptaget: Nödknapp:
ITC 1160 Personal: Institutionsnyckel
Studenter: Via personal i institutionsservice (rum ITC 2204) eller annan ITC personal som har möjlighet
Nej Skylt Nej
ITC 2256 Personal: Institutionsnyckel
Studenter: Via personal i institutionsservice (rum ITC 2204) eller annan ITC personal som har möjlighet
Nej Ljussignal Ja
Ångström 1K108 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja
Ångström 1K116 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja
Ångström 1K1231 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja


Skötrum

Skötrum med skötbord finns på Ångströmlaboratoriet på handikapptoalett 1025 (hus 1, plan 0, mellan hus 4 och 5) samt på handikapptoalett 12735 (hus 1, plan 2, utanför hus 8). På Informationsteknologiskt centrum finns för närvarande inget skötbord.

Datasalar

På polacksbacken finns studentdatasalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datasal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i salen trots att de har lektion.

Datasalar på Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Datordriftgruppen på Institutionen för informationsteknologi ansvarar för de 9 datasalarna på ITC. Information från Datordrift om datasalarna finns nedan:

Datasalar på Ångströmlaboratoriet

Följande datasalar finns vid Ångströmlaboratoriet. Om du upptäcker något problem i datasalarna på Ångström, var god kontakta support@polacksbacken.uu.se.

Rum Antal datorer
4102 20 st
4103 16 st
4104 16 st
6K1101 31 st
6K1107 33 st

Tillgänglighet

Datasalarna är öppna dygnet runt för behöriga användare. För att kunna logga in i datorerna behöver du studentkonto. Logga in med ditt användarnamn och Lösenord A.

För att komma in i datasalarna behöver du ett passerkort. Programstudenter på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, tekniskt basår, kandidatprogrammen i fysik och matematik får automatiskt tillträde till datasalarna på sina passerkort. Normalt sett får även studenter som läser fristående kurser vid Ångströmlaboratoriet tillträde till datasalarna. Om du inte har något passerkort, kontakta kort- och nyckelservice.

Grupprum & studieplatser

Grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. Studenternas grupprum bokas via webb.

Grupprum på Informationsteknologiskt centrum finns på plan 1 i den norra delen av hus 1 samt på  plan 1 i mitten av hus 2. I dessa korridorer finns även bord och stolar utplacerade för studier och grupparbeten. Ytterligare ytor med studieplatser finns i korridorerna på plan 5 av hus 1 och 2.

Grupprum på Ångströmlaboratoriet finns på plan 0 i hus 1, 2, 4 och 8. Utöver dessa rum finns många ytor med studieplatser i de allmänna ytorna i hus 1.

Läsplatser för individuella studier finns även på Ångströmbiblioteket och i den tysta läsesalen Ång 4052.

UTNs kårhus Uthgård har studieplatser och andra utrymmen och tjänster. Läs mer om UTN och Uthgård här.

Laborativa lärosalar

Det finns två laborativa lärosalar på Polacksbacken. Salarna bokas via institutionernas schemaläggare. Läs mer om e-lärande och laborativa läromiljöer här.

Ångström 6K1113

I denna sal finn 5 runda bord med plats för 45 studenter. Varje bord är utrustat med 6 datoranslutningar (datorer ingår inte i utrustningen), TV-skärm, whiteboard och mikrofoner.
Rummets projektor kan visa bild från valfritt bord eller lärarens dator på en gemensam skärm (projektorn styrs från panel till höger i bilden).

ITC 6140

Sal ITC 6140 ligger i hus 6 med samma ingång som till Polacksbackens Aula. Salen är möblerad för 90 platser med bord och stolar på hjul för att lätt kunna möblernas om. Ladda hem en presentation med förslag till olika möbleringar.

Lunch, uppehållsrum & studentskåp

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Uppehållsrum och studentutrymmen finns på UTH-gård (hus 73) och i källaren i hus 1 och 2 på ITC. Här finns microvågsugnar där man värma medhavd mat. Dusch finns i hus 1 på plan 0.

Ångströmlaboratoriet

Uppehållsrum och studentutrymmen med tillgång till microvågsugnar finns i hus 1 på plan K1 (källarplan) under Häggsalen. Dusch finns i hus 1 på plan K1.

Studentskåp

På Polacksbacken finns det många skåp att låna för studenter. Skåpen lånas ut från terminsstart (september) till terminsslut (juni). Lås skåpet med ett eget hänglås. Töm skåpet och ta bort hänglåset senast 20 juni. Skåp som är låsta efter detta datum bryts upp.

Lämna gärna en lapp med namn, e-mail och telefonnummer inne i skåpet. Eventuellt kvarglömda saker lämnas till receptionen i Ångströmlaboratoriet.

  • Informationsteknologiskt centrum: Skåp finns på plan 0 i hus 1 och 2
  • Ångströmlaboratoriet: Skåp finns på plan K1 under receptionen

Serveringar på Campus Polacksbacken

Särskilda regler angående studier vid Café Ångström: Borden i Café Ångström (Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 0) är reserverade för betalande lunchgäster vardagar mellan kl 11-13.

Matråd

Campus Polacksbacken har ett matråd som möts en gång per termin för att förbättra sammarbetet med våra restaurantörer och på så sätt förbättre serviceutbudet på campusområdet. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, representater från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Matrådet tar gärna emot synpunkter via denna enkät.

Sammanträdesrum

Sammanträdesrum för personal bokas via TimeEdit. Karta till varje rum finns via länkarna nedan. Viss information om rummen finns även i bokningssytemet TimeEdit.

Sammanträdesrum på Informationsteknologiskt centrum (ITC)
 

Rum Platser Övrigt Är rummet bokat idag?
ITC 1345 12 Projektor, högtalare, whiteboard, OH.

?

ITC 1406 12 Storbilds-TV, whiteboard, OH.

?

ITC 2414b 16 Projektor, högtalare, whiteboard.

Videokonferensanläggning förvaras här, bokas separat.

?

ITC 2415b 12 Projektor, högtalare, whiteboard, OH.

?

ITC 4306 * 20 Högtalare, whiteboard. Projektor (EB-485Wi) med 2 st Interactive Pen (manual och drivers finns hos Epson Support).

Konferenstelefon (delas med rum 4308): 018 471 6274

?

ITC 4308 *

c:a 50

Projektor, högtalare, whiteboard.

Konferenstelefon (delas med rum 4306): 018 471 6274

?

ITC 6143

16

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

ITC 19204 *

14

​Projektor, högtalare, whiteboard.

?

* Dessa rum tillhör Institutionen för informationsteknologi. Kan vid behov bokas av övriga institutioner.

Sammanträdesrum på Ångströmlaboratoriet
 

Rum

Platser

Övrigt

Är rummet bokat idag?

Ång 10234

13 + 7

Mellanrummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

Konferenstelefon:
18 471 5881

?

Ång 10238

23 + 8

Beurlingrummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

Konferenstelefon:
018 471 5896

?

Ång 10239

13 + 5

Rosettarummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 12630

8

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 13167

18 +16

Södra fakultetsrummet: Interaktiv skärm (manual för witeboard-funktionen finns att läsa här).

?

Ång 2371

14

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 3419

11 + 13

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 84117

10

Frejarummet

?

Senast uppdaterad: 2021-12-17