Polacksbackens alla bokningsbara lokaler

Beteckning Namn Typ Antal platser Area m2 Kommentar
ITC/1111 1111, ITC Föreläsningssal 90 90,4 Gradäng
ITC/1113 1113, ITC Lärosal 30 63,9
ITC/1145 1145, ITC Lärosal 30 64
ITC/1146 1146, ITC Lärosal 30 64,8
ITC/1211 1211, ITC Föreläsningssal 90 90,4 Gradäng
ITC/1212 1212, ITC Lärosal 30 64,9
ITC/1213 1213, ITC Lärosal 30 64
ITC/1245 1245, ITC Lärosal 30 64,1
ITC/1311 1311, ITC Föreläsningssal 90 90,3 Gradäng
ITC/1312D 1312, ITC Datorsal 20 64,9
ITC/1313D 1313, ITC Datorsal 20 64
ITC/1412D 1412, ITC Datorsal 14 64,7
ITC/1515D 1515, ITC Datorsal 40 149,6
ITC/1549D 1549, ITC Datorsal 18 67,9
ITC/2145 2145, ITC Lärosal 32 66,8
ITC/2146 2146, ITC Föreläsningssal 134 120,7 Gradäng
ITC/2214 2214, ITC Lärosal 32 64,4
ITC/2215 2215, ITC Lärosal 32 63,9
ITC/2244 2244, ITC Lärosal 32 64,3
ITC/2245 2245, ITC Lärosal 32 66,8
ITC/2247 2247, ITC Föreläsningssal 130 120,7 Gradäng
ITC/2314R 2314, ITC Reglerlab 64,6 Inst. lokal
ITC/2315D 2315, ITC Datorsal 18 63,9
ITC/2344 2344, ITC Lärosal 16 64,2
ITC/2345 2345, ITC Lärosal 16 66,7
ITC/2347 2347, ITC Föreläsningssal 94 91,7 Gradäng
ITC/2446 2446, ITC Föreläsningssal 64 87,2 Gradäng
ITC/2507D 2507, ITC Datorsal 17 58,5
ITC/2510D 2510, ITC Datorsal 34 128,2
ITC/2516D 2516, ITC Datorsal 20 71
ITC/6102 6102, ITC Lärosal 14 32
ITC/6111 6111, ITC Lärosal 32 53,1
ITC/6140 6140, ITC Lärosal 90 180,2
ITC/6143 6143, ITC Seminarierum 16 31
ITC/Aula Aula, Hus 6, ITC Föreläsningssal 300 305,5 Gradäng
ITC/Skrivs Skrivsal ITC 743,5 Byggnadsavd.
Ång/10101 Siegbahnsalen Föreläsningssal 220 192 Gradäng
Ång/10132 Häggsalen Föreläsningssal 120 181 Gradäng
Ång/10134 Polhemsalen Föreläsningssal 120 181,5 Gradäng
Ång/10234 Mellanrummet Seminarierum 13 + 7
Ång/10238 Beurlingrummet Seminarierum 23 + 8
Ång/10239 Rosettarummet Seminarierum 13 + 5
Ång/11167 11167, Ångström Lärosal 24 54,6
Ång/11240 Bibliotekets datasal (Ång 11240) 52,9 Biblioteket
Ång/12167 12167, Ångström 54,3
Ång/12630 12630, Ångström Seminarierum 8 + 2
Ång/1303 Lunchrum 1303
Ång/13167 13167, Ångström 54,4 Kommande fakultetsrum
Ång/14167 Lunchrum, 14167
Ång/1K1134 1K1134, Ångström 171,3 Inst. lokal
Ång/2001 2001, Ångström Föreläsningssal 102 106,3
Ång/2002 2002, Ångström Lärosal 50 69,7
Ång/2003 2003, Ångström Lärosal 40 69,7
Ång/2004 2004, Ångström Lärosal 50 69,7
Ång/2005 2005, Ångström Föreläsningssal 102 104
Ång/2371 2371, Ångström 20,2
Ång/2K103 Datasal 2K103, Ångström 70,8
Ång/3101 3101, Ångström 79,5 Inst. lokal
Ång/3419 3419, Ångström 36,6
Ång/4001 4001, Ångström Föreläsningssal 102 102,3
Ång/4003 4003, Ångström Lärosal 40 67,3
Ång/4004 4004, Ångström Lärosal 40 67,3
Ång/4005 4005, Ångström Lärosal 40 67,3
Ång/4006 4006, Ångström Lärosal 32 67,3
Ång/4007 4007, Ångström Lärosal 32 67,3
Ång/4101 4101, Ångström Föreläsningssal 102 102,3
Ång/4102 Ångström, Datasal 4102 67,3
Ång/4103 Ångström, Datasal 4103 67,3
Ång/4104 Ångström, Datasal 4104 67,3
Ång/4271 4271, Ångström 19,5
Ång/4319 Fasta tillståndets lab. (Ång 4319) 51,9 Inst. lokal
Ång/4371 4371 Ångström 19,5
Ång/5003Gx 5003Gx, Ångström 124,3 Inst. lokal
Ång/5301 Ångström Kemilab 5301 53,6 Inst. lokal
Ång/5304 Ångström Kemilab 5304 77,6 Inst. lokal
Ång/5305 Ångström kemilab 5305 77,6 Inst. lokal
Ång/5308 Ångström Kemilab 5308 77,6 Inst. lokal
Ång/5309 Ångström Kemilab 5309 77,6 Inst. lokal
Ång/5312 Ångström Kemilab 5312 77,6 Inst. lokal
Ång/5K106 5K106, Ångström 66,6 Inst. lokal
Ång/62416 62416, Ångström (internt rum inst. för fysik o astro) 24,9 Inst. lokal
Ång/63133 63133, Tammsalen (internt rum inst. för fysik o astro) 41 Inst. lokal
Ång/63416 Celsiusrummet, Ångström (internt rum inst. för fysik o astro) 24,8 Inst. lokal
Ång/6K1101 Datasal 6K1101 77,9
Ång/6K1107 6K1107, Ångström 78,1
Ång/6K1113 6K1113, Ångström Lärosal 40 78,1
Ång/6K1123 Ångström 6K1123, Termodynamiklab 76,1 Inst. lokal
Ång/6K1405 Fysikdidaktiklab 6K1405, Ångström 10 Inst. lokal
Ång/70129 70129, Ångström 28,4 Inst. lokal
Ång/70137 70137, Ångström 20,5 Inst. lokal
Ång/73101 Hiorters rum (internt fysik o astro Läs lokalinfo! ) 50,7 Inst. lokal
Ång/73121 Oseenska rummet, Ångström (internt rum inst. för fysik o astro) 50 Inst. lokal
Ång/74118 74118, Ångström 25 Inst. lokal
Ång/7K1101 7K1101, Ångström 50,2 Inst. lokal
Ång/7K1105 7K1105, Ångström 51,3 Inst. lokal
Ång/7K1109 7K1109, Ångström 51,3 Inst. lokal
Ång/7K1113 7K1113, Ångström 51,4 Inst. lokal
Ång/7K1121 7K1121, Ångström 25,4 Inst. lokal
Ång/7K1401 7K1401, Ångström 38,7 Inst. lokal
Ång/80101 80101, Ångström Lärosal 98 103,4
Ång/80109 80109, Ångström Lärosal 32 77,9
Ång/80115 80115, Ångström Lärosal 50 78,2
Ång/80121 80121, Ångström Lärosal 70 78,1
Ång/80127 80127, Ångström Lärosal 70 79,4
Ång/80412 80412, Ångström 24,7
Ång/81101 Ång 81101 Mättekniklab 152,4 Inst. lokal
Ång/81113 Ång 81113 Elläralab 152,6 Inst. lokal
Ång/81125 Kärn och partikelfysik laboratoriet 103,2 Inst. lokal
Ång/84117 84117, Ångström 25,2
Ång/8K1103 Ångström 8K1103 , Mekaniklab. 114,5 Inst. lokal
Ång/8K1117 Ångström 8K1117, Vågrörelseläralab + Atomfysik 50,8 Inst. lokal
Ång/Bibl Biblioteket Ångström Biblioteket